Samenwerkingen

Rietkracht werkt samen met andere organisaties om meditatie te bevorderen. Onze meditatiebegeleiders verzorgen bijeenkomsten, cursussen en opleidingen.

Rietkracht heeft van bij de oprichting nieuwe samenwerkingen opgezet en de bestaande samenwerkingen tussen de meditatiebegeleiders en andere organisaties bevestigd.

Onze meditatiebegeleiders verzorgen bijeenkomsten, cursussen en opleidingen.

Huis van de Mens, Sint-Niklaas

Bijna wekelijks wordt op zaterdag voormiddag 10-12 u in het Huis van de mens, Stationsplein 22, Sint Niklaas, een mindfulness/meditatiesessie aangeboden. Luc Cornelis is de meditatiebegeleider. Herlinde Vandenberghe treedt op als plaatsvervanger. De bijeenkomst omvat 2 begeleide meditatiemomenten van ongeveer 20-25 minuten. Er is een inleidend gesprek rond ons welbevinden, en een uitwisseling rond de meditatie-ervaringen voorzien.

Voor deze samenwerking werd een vrijwilligersovereenkomst gesloten tussen het huis van de mens een één van onze begeleiders. Wil je graag deelnemen kan je ons of het huis van de mens contacteren. De precieze data en de afspraken staan vermeld in de agenda.

LDC de Zonnebloem, Dendermonde

Wekelijks wordt op maandag voormiddag 10-12u, in het LDC de Zonnebloem, Breestraat 109, dendermonde, een mindfulness/meditatiesessie aangeboden. Luc Cornelis is de meditatiebegeleider, Herlinde Vandenberghe treedt op als plaatsvervanger.

De bijeenkomst omvat 2 begeleide meditatiemomenten van ongeveer 20-25 minuten. Er is een inleidend gesprek rond ons welbevinden, en een uitwisseling rond de meditatie-ervaringen voorzien.

Voor deze samenwerking is een vrijwilligersovereenkomst gesloten tussen het OCMW Dendermonde en de meditatiebegeleiders. Wil je graag deelnemen dan kan je contact opnemen met het LDC Zonnebloem. De contactgegevens, de data en de geldende afspraken staan vermeld in onze agenda.

Herstelacademie , Aalst/Dendermonde/Sint-Niklaas

De herstelacademie biedt vormingen aan, aan mensen die wat meer kwetsbaar zijn. De afdeling Aalst-Dendermonde-Sint Niklaas, heeft haar vormingsaanbod aangevuld met een cursus ‘ Inleiding in meditatie’. Deze cursus wordt aangeboden in Dendermonde, Sint Niklaas en Aalst.

Rietkracht verzorgt deze cursus. In het najaar 2021 bestaat hij uit 3 voormiddagen waarin mensen kunnen kennis maken met verschillende vormen van meditatie en hun historische achtergrond. We willen mensen ook handvaten bieden, om de bestpassende meditatievorm te ontdekken. In 2022 wordt deze cursus uitgebreid naar 5 voormiddagen.

Voor inschrijvingen verwijzen we graag naar de website van de Herstelacademie ADS. Data kan je vinden in onze agenda.

CM, Oost-Vlaanderen

Luc Cornelis is lesgever bij de CM Oost Vlaanderen, dienst gezondheidspromotie.

In het kader van de promotie van meditatie geeft hij infoavonden over meditatie in Gent, Dendermonde en Sint Niklaas. Op dergelijke infoavond maken we kennis met meditatie door oefeningen en achtergrondinformatie. Inschrijven via de website van de CM. Data zijn te vinden op onze agenda.

De CM Oost Vlaanderen heeft hem ook gevraagd een cursus van 3 avonden te organiseren rond hartcoherentie. De hartcoherentie-oefening is er op gericht het lichaam in balans te krijgen door beïnvloeding van de ademhaling en door beïnvloeding van de mentale processen. Deze beoefening heeft zowel een technische als een meditatieve kant. De cursussen gaan door in Gent, Dendermonde en Sint Niklaas. Inschrijven via CM, data te vinden op onze agenda.

Vroegere Samenwerkingen

In het verleden werden meditatiemomenten ingericht in Sint Lucia en in Sint Hieronymus, beide psychiatrische centra in Sint Niklaas. In Sint Lucia ging het om een kennismaking met mindfulness op vraag van patiënten uit het dagcentrum. In Sint Hiëronmymus wilde men de spirituele dimensie van de mens eren, door op regelmatige basis meditatiemomenten op de middag aan te bieden aan een breed gamma patiënten en personeel. Luc Cornelis was in beide situaties de meditatiebegeleider.

In het ontmoetingshuis Zigzag, een initiatief van de beide psychiatrische centra in Sint Niklaas, werd op regelmatige basis (pre-corona 2x per week) een mindfulness-sessie aangeboden. Het doel was niet een mindfulnesscursus op te zetten. De doel was mensen op regelmatige basis in contact te brengen met de mogelijkheid van meditatie als handvat bij herstel, ontwikkeling, nood aan rust. Luc Cornelis was de meditatiebegeleider.

Vanaf september 2021 worden meerdere meditatiemomenten door ‘Rietkracht’ zelf georganiseerd, waardoor de focus van de werking zich verlegt naar Dendermonde. De samenwerking met Zigzag en Sint Hieronymus werd daarom niet verlengd of heropgestart.

Uitnodiging

We zijn in onderhandeling met verschillende organisaties om ons aanbod kenbaar te maken en vorm te geven. We passen ons aan, aan de noden van de organisaties.

Onze missie is steeds meer mensen de kans te bieden meditatie te integreren in hun dagelijks leven. Rietkracht wil hiervoor een ankerpunt zijn, in de regio Waas en Dender.

Wil je als organisatie, samen met ons, een aanbod rond meditatie opbouwen?

Wil je leden/werknemers/studenten laten proeven van meditatie?

Wil je meditatie in je eigen werking integreren of zoek je naar manieren?

Wil je meewerken als meditatiebegeleider?

dan staan wij open voor een gesprek.

Contacteer ons: welkom@rietkracht.be.