Christelijke Meditatie

Wanneer we donderdag samen mediteren, viert de kerk ‘Witte Donderdag’. Ik denk niet dat ik de betekenis van ‘Witte Donderdag’ moet uitleggen.

Ik weet dat ik als kind zat te luisteren tot het moment dat de klokken naar Rome vertrokken. Meer geïnspireerde mensen zagen in het verhaal van het laatste avondmaal de ultieme wens van Christus om zichzelf uit te delen aan de anderen.

Hij deelde niet iets (brood, wijn) uit, het deelde zichzelf uit. Boeddhisten zouden dit noemen dat hij wenst, hoopt, alles wil doen opdat iedereen zijn eigen diepste natuur (het christusbewustzijn de Boeddhanatuur, de verlichting) zou ontdekken. De eerste Christenen hebben deze wens levendig gehouden. Ze gebruikten het woord ‘Maranatha’ als begroeting: Christus komt, wil dit zeggen.

Het woord: MARANATHA

Het woord maranata of maranatha is de transliteratie van een zinsnede, maran at(h)a, die eenmaal voorkomt in het .

De gebruikt de term aan het einde van zijn (1 Korintiërs 16:22) als een afscheidsgroet. De meest waarschijnlijke betekenis van maranatha is “Onze Heer, Kom!”, maar ook “Onze Heer is gekomen” en “Onze Heer zal komen” behoren tot de mogelijke betekenissen. In wezen is het een uitdrukking van ‘vertrouwen, overgave en geloof in een grotere overstijgend geheel.

De mantra: MARANATHA

Maranatha is ook het aanbevolen door de , oprichter van de (Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie).

Je kan de betekenis geven: ik vertrouw, het komt allemaal goed.

Je kan ook de betekenis geven: ik verlang naar bevrijding, kom

Mediteren met een MANTRA:

Een mantra is een klank, een woord, een tekststukje, dat steeds herhaald wordt. Het kan gezongen worden (chanten) of in stilte herhaald worden. De gebedssnoeren van boeddhisten hebben bijvoorbeeld 108 bolletjes omdat ze het een heilig getal vinden en dus een mantra 108 keer herhalen. Mantra moeten dienen als ‘portaal’ naar een breder bewustzijn’ en mogen bijgevolg geen al te vaststaande, mentale betekenis hebben.

Bekend matra’s zijn:

Ohm. (de klank van de schepping, de heilig klank van hindoes)

Ohm shanty…(innelijke individuele en collectieve vrede)

Ohm mani padme hum…( de lotus als symbool van verlichting)

Sabe, sata, bavantu sikitata….(moge allen gelukkig zijn)

Maranatha. (kom, heer, kom)

Dit is de plaats…

Kijken met het hart…

Ik adem rust in, ik adem liefde uit..

Hoe gaat men te werk:

Men zegt de mantra in zichzelf op het ritme van de ademhaling. Men laat de klank/ betekenis resoneren met de toestand waarin je op dat moment bent. Men verzoent klank en stemming tot één geheel, door gebruik van de adem.

Succes.

Luc