Twee-hartenmeditatie

Stap 1: dank u zeggen

Hindoes starten hun meditatie met de Grote Vader en Goddelijke Moeder te danken. Boeddhisten brengen eer aan de leer, de Boeddha, en alle leermeesters. Indianen starten hun meditatie met de plaats waar ze zijn, te zegenen

De twee harten-meditatie start met dank u te zeggen, dank u aan het Grote en aan het Kleine. Probeer vorm te geven aan dit Grote en Kleine, zoals je dat concreet ervaart.

Stap 2: liefdevol glimlachen naar hartcentrum en kruincentrum

Breng nu aandacht aan twee punten/centra in je lichaam.

Het eerste punt/centrum is wat we de ‘hartchakra’ noemen. Dit punt ligt in het midden van de borstkas (het borstbeen) ter hoogte van je echte hart. In dit centrum huist de energie van het liefde tussen en voor mensen, de energie van de individuele contacten.

Het tweede punt/centrum ligt helemaal bovenaan je hoofd. Het hoogste punt van het lichaam. Dit punt wordt de ‘kruinchakra’ genoemd. In dit centrum huist de spirituele liefde die voorbij de individuele contacten gaat, de liefdevolle aandacht voor de Grote waarden, voor het Geheel

Ga liefdevol glimlachen naar beide centra. Laat deze centra als het ware douchen in je liefdevolle vriendelijkheid.

(Je kan deze liefdevolle glimlach spontaan oproepen of een beeld waarbij je diepe genegenheid voelt als hulpmiddel gebruiken. Wanneer je de vriendelijkheid voelt, laat je het beeld los en richt je naar de twee centra).

Hierdoor activeer je deze centra. Ze zijn de energieleveranciers voor je meditatie.

Stap 3: breng vanuit je hartcentrum zegening naar de aarde

Wees je bewust van het hartcentrum en stel je de aarde voor, visualiseer haar als een kleine bal die voor jou zweeft. Richt je handpalmen naar de gevisualiseerde aarde.

Wens ieder mens en wezen heel veel liefde, warmte en blijdschap. Je kunt het gebed van St. Franciscus van Assisi gebruiken. Je uit daarmee jouw intentie om van deze aarde een betere plaats te maken. Maar je kan perfect ook andere bewoordingen gebruiken of slechts één of enkele zinnen uit de tekst.

Gebed om vrede van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, (voel je vrij in verband met de al dan niet aanspreektitel)

maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.

Amen. (betekent: het zij zo)

Stap 4: zegen de aarde vanuit je kruincentrum

Wees je bewust van je kruinchakra. Je handen zijn gericht naar de gevisualiseerde aarde.

Zegen de aarde met spiritualiteit en de Grotere liefde.

Zegen de aarde met visie en inspiratie.

Zonder woorden ,uit je de wens dat bewustzijn mag groeien, dat de aarde en al haar bewoners mogen genieten van de spirituele liefdevolle eenheid die wij samen vormen.

Stap 5: Zing zachtjes en liefdevol de mantra Om.

Leg je handpalmen op je schoot met de handpalmen naar boven.

Stel je een gouden vlam voor die boven op je kruincentrum

Zing zachtjes (of in jezelf) de mantra ‘Om’ (je mag ook kiezen voor ‘amen’ of ‘amin’)

Wees na het zingen je bewust van de stilte en de gouden vlam.

Doe dit een 12-tal keer.

(‘Om’ komt uit het hindoeïsme en betekent het allesomvattende, het hele universum samengevoegd in één geluid. Het vertegenwoordigt de vereniging van de geest, het lichaam en de spirit, het is de symboolklank voor het geheel, de kosmos, God enz..)

Wees je na het zingen voor een paar minuten bewust van de stilte, de innerlijke vrede en de gouden vlam.

Stap 6: energie laten overvloeien en afsluiten

Laat het beeld van de vlam los

Wees je bewust van je lichaam, beweeg je handen en voeten.

Je kan de eventuele energie die je voelt laten wegvloeien:

Richt je handen weer met de handpalmen naar voren naar de aarde toe om de overtollige levensenergie los te laten, wens de gehele aarde voorspoed, liefde en vreugde toe.

Breng je handen naar je schoot. Laat de visualisatie van de aarde los

Zegen nu de aarde vanuit je voeten en stuitbeen, visualiseer wortels van licht die ongeveer 3 meter diep in de aarde gaan en je krachtig gronden. Herhaal een paar keer zodat je krachtig gegrond bent.

Bedank voor… de meditatie-ervaring en wat haar mogelijk maakte

Open je ogen met een glimlach op je gezicht.

Extra stappen:

Je kan je lichaam in balans brengen voor en na deze meditatie, door een aantal oefeningen te doen. Deze oefeningen zijn vooral nodig wanneer je steeds verder en dieper in de meditatie komt, na herhaaldelijk oefenen.

Dit zijn voorbeeldoefeningen die een soepelheid en doorstroming bedoelen. Er zijn nog andere oefeningen om dit te bereiken, voel je vrij om te kiezen. Sommige instructeurs bevelen deze oefeningen aan, anderen brengen deze niet ter sprake.

Een eerste stap in deze oefeningen is het masseren van je lichaam na de meditatie.

Andere oefeningen:

Ogen: draai 12 maal met de klok mee, vervolgens 12 maal tegen de klok in.

Nek: Draai je hoofd naar rechts en naar links. Dit telt voor één. Doe deze oefening 12 maal.

Zwaaien met de armen:Strek je armen voor je omhoog, zwaai ze dan over je schouders naar achteren en breng ze terug in hun oorspronkelijke positie (als een molenwiek). Dit telt voor één. Doe dit 12 maal en doe dit dan nog 12 maal de andere kant op (naar voren toe).

Armen strekken en uitslaan:Breng je armen met gebalde vuisten naar je schouders, sla ze dan uit terwijl je je vuisten opent. Doe dit 12x.

Bovenlichaam (torso twist):Doe je armen omhoog voor je. Draai je bovenlichaam naar rechts, dan naar links. Dit telt voor één. Doe deze oefening 12 maal.

Heupen:Zet je handen op je heupen en draai je heupen 12 maal naar rechts, dan 12 maal naar links.

Knie: Buig je knieën licht. Draai je knieën 12 maal met de klok mee en 12 maal tegen de klok in.

Voeten:Beweeg de tenen van je rechtervoet naar boven en dan naar beneden. Draai dan je voet 12 maal met de klok mee, dan 12 maal tegen de klok in. Dit is 1 set. Doe hierna hetzelfde met je linkervoet.

Kniebuigingen:Deze oefening doen we 50 maal.

Ruggengraat: Breng de armen gestrekt boven het hoofd, buig je hoofd en bovenlichaam naar achteren. Buig dan je lichaam naar voren. Dit telt voor 1. Doe deze oefening 12 maal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...